1. Persondata​/GDPR
  Nedenfor kan du læse vores politik for behandling af de persondata, som vi modtager som en del af vores sagsbehandling. Målet med denne politik er på en klar og overskuelig måde at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig.Vi tager vores rolle som dataansvarlig meget alvorlig. Vi håndterer al persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data Protection Regulation).Kontaktoplysninger
 
  Du kan kontakte os ang. persondata via e-mail:  camilla@agama.dk

  Hvad er persondata?
  Persondata er alle former for oplysninger, som – direkte eller indirekte – kan relateres til dig som person. Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail eller telefonnummer.

Vi beder dig som udgangspunkt om aldrig at afgive andra data, end det vi har brug for til at håndtere en ordre. Følsomme data som f.eks. køn eller religiøs orientering er et kapital for sig i reglerne, og det er ikke data, som vi skal bruge for at håndtere en ordre.

Indsamling af persondata
Hvis du kontakter os via telefon, e-mail eller post, indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse og telefonnummer. Vi
indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.
Du kan benytte hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv. www.nomerne.dk benytter cookies, men benyttelsen af selve hjemmesiden medfører ikke i sig selv registrering af personoplysninger.

 

For at vi kan levere varer, nyheder og andre tjenester, har vi brug for visse personoplysninger, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

 • foretager et varekøb i webshoppen,
 • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback,
 • i øvrigt giver personoplysninger til os via www.nomerne.dk eller på anden måde.

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at vi behandler personoplysningerne, herunder at vi:

 • registrerer de personoplysninger, du afgiver herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt evt. andre oplysninger,
 • registrerer oplysninger om de køb, du foretager på www.nomerne.dk

 

Opbevaring af persondata
Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt.
I visse tilfælde opbevarer vi dine data længere på grund af en retlig forpligtelse. Dette sker f.eks. i forbindelse med betaling af en faktura, idet vi er forpligtet til at opbevare betalingsoplysninger i 5 år i henhold til Bogføringsloven/etc.
 
Videregivelse af persondata
Vi bruger en række IT-systemer for at kunne levere vores ydelser til dig. Dette betyder, at dine data i et vist omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som databehandlere og håndterer alene data på vores vegne og efter vores anvisninger. Vi har indgået de
nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører og dine data er således i gode hænder. Vi kan ligeledes videregive dine data, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller
imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

Dine rettigheder
 
Som datasubjekt har du en række rettigheder:
Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi slette dine persondata og afbryde den
behandling, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retligt forpligtet til at gemme dine data, som forklaret ovenfor.

Ret til information og kontrol
Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. 
Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet. Du har ligeledes ret til at få dine data slettet, hvis dataen ikke længere er nødvendig for vores behandling, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.


Ret til at gøre indsigelse
Hvis behandling af dine data sker med hjemmel i det offentliges interesse, vores legitime interesse eller til brug for statistik, direct-marketing eller profilering, har du ret til at gøre indsigelse. Har du gjort indsigelse mod vores behandling, har du ret til at få behandlingen af dine data midlertidigt indstillet, mens sagen undersøges nærmere.

Hvis du vil anvende dine rettigheder
Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post. Du kan se vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.
Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en specificering af, hvilke rettigheder, du ønsker at gøre gældende – og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker at klage
Hvis du mener, at vores behandling af dine persondata udgør en overtrædelse af gældende lovgivning, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

 1. Klageadgang
  Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til camilla@agama.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet
Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg

Læs mere på www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her http://ec.europa.eu/odr